Ryska i LaTeX

Det är inte extremt svårt att skriva på ryska i LaTeX, men det krävs några steg.

 • Se till att du har fonter som kan visa ryska tecken på skärmen. Jag löser detta genom att ha
  set fp+ /pkg/intlfonts/ETL/
  xset fp rehash
  
  i filen ~/.dt/sessions/sessionetc
 • Se till att emacs använder rätt font. Jag löser detta genom att ha
  emacs.font: -etl-fixed-medium-r-normal--24-*-*-*-*-*-iso8859-1
  
  i filen ~/.Xdefaults
 • Se till att du kan skriva in ryska tecken i emacs. Jag löser detta genom att ha följande rad först i LaTeX-filen:
  % -*-coding: cyrillic-iso-8bit; default-input-method: "cyrillic-translit";-*-
  
  Då kan du byta inmatningsfilter med C-\.
 • Se till att LaTeX är inställt för ryska. Följande paket tar hand om detta:
  \usepackage[iso88595]{inputenc}
  \usepackage[T2A]{fontenc}
  \usepackage[russian]{babel}
  
Print Last modified: 2008-02-12